OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

OZG Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zdravstveni zavod, ki izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin soustanoviteljic zavoda (gorenjske občine).

NAŠE POSLANSTVO
»Zadovoljni zaposleni varno skrbijo za zadovoljne bolnike.«

Osnovno zdravstvo Gorenjske v gorenjskih občinah izvaja družbeno odgovorno in na potrebe okolja naravnano ter uporabnikom in zaposlenim varno, kakovostno ter prijazno javno zdravstveno dejavnost na primarni ravni.

NAŠA VIZIJA

Osnovno zdravstvo Gorenjske bo v gorenjskih občinah ostalo osrednji izvajalec javne zdravstvene dejavnostni na primarni ravni, vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči in dežurne službe.

NAŠE VREDNOTE
> pozitivno poslovanje;
> racionalno izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti;
> zagotavljanje dobre dostopnosti;
> zagotavljanje pravočasne primarne obravnave;
> racionalna kadrovska politika;
> uveljavljanje skupnih ciljev OZG ob upoštevanju specifike okolij posameznih enot;
> dobri delovni pogoji in zagotovljena varnost in zdravje pri delu ter skupna prizadevanja delodajalca in zaposlenih za izboljsanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu z
zagotavljanjem promocije zdravja na delovnem mestu;
> dobri medsebojni odnosi, stalna strokovna in osebna rast zaposlenih;
> kakovosten in usposobljen menedžment;
> zadovoljni bolniki, stranke in drugi uporabniki;
> zagotovljena varnost obravnave bolnikov;
> korektno sodelovanje z drugimi izvajalci primarne dejavnosti v gorenjskih občinah;
> strokovno sodelovanje in organizacijsko usklajevanje s sekundarno ravnijo v regiji;
> korektno sodelovanje s plačniki zdravstvenih storitev;
> sodelovanje bolnikov pri načrtovanju in spremljanju dejavnosti.


ORGANIZIRANOST
LOGOTIP OZG