Obvestila in Razpisi

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

VRAČILO "PREPLAČILA" ZA HITRO TESTIRANJE

27. avgust 2021

Po zadnjem ceniku uprave OZG, ki so ga naši ZD-ji prejeli okoli 12h v pon 23.8.2021, je strošek hitrega testiranja 12eur. Do takrat je veljal prejšnji cenik, po katerem je bila enaka samoplačniška storitev zaračunana 24eur. Vsi, ki ste ta dan dopoldne plačali še po starem, lahko z dokazili uveljavite polovično vračilo.

Potrebujemo pisni zahtevek, potrdilo o plačilu, vaš TRR in Izjavo o testiranju. Zahtevek naslovite oz uredite v tajništvu zdravstvenega doma, kjer ste opravili testiranje.


Cenik smo sestavili takoj po objavi vladne Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l.RS št. 132/21).

Po tako sprejetem ceniku znaša storitev samoplačniškega HAGT testiranja 12 evrov, v kolikor gre za testiranje osebe, ki se ne uvršča v eno od 6-ih alinej 2. člena navedene Uredbe.

Vodstvo naših zdravstvenih domov je seznanjeno s postopkom v primeru, če osebe, ki so bile v ponedeljek 23.8.2021 testirane do ure začetka veljavnosti cenika in jim je bila storitev zaračunana po tedaj veljavnem ceniku, torej 24€/osebo, podajo pisni zahtevek za vračilo denarja. Priložiti morajo potrdilo o plačilu in številko TRR, kamor nakažemo razliko v ceni. Potrebujemo tudi izpolnjeno Izjavo o testiranju.

« nazaj na seznam