OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Sporočilo za javnost: Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) sprejel poslovni načrt za leto 2023

10. maj 2023

SPOROČILO ZA JAVNOST: Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) sprejel poslovni načrt za leto 2023 

Kranj, 10. maj 2023 - Člani Sveta OZG so na včerajšnji seji med drugim soglasno sprejeli poslovni načrt (program dela, kadrovski in finančni načrt) za leto 2023. 
Osnovno zdravstvo Gorenjske načrtuje v letu 2023 pozitiven poslovni rezultat. Načrtovano je 71,6 milijonov evrov oz. 8% več prihodkov in 71 milijonov evrov oz. 12% več odhodkov kot v letu 2022, pri čemer največji delež predstavljajo stroški dela. 

»V OZG si bomo prizadevali izvajati aktivnosti oz. zagotoviti ustrezno organizacijo dela, s katero bomo zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZZS, ter pozornost posvečali izvajanju programov, kjer je čakalna doba nad dopustno,« je poudaril direktor OZG Matjaž Žura. Predvidena je širitev programov oz. dejavnosti zobozdravstva za otroke in mladino v ZD Kranj, referenčnih ambulant, vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih v ZD Kranj, nadgradnja zdravstveno vzgojnega centra v Center za krepitev zdravja ZD Radovljica, širitev programa družinske medicine. Posledično so v letu 2023 predvidene nove zaposlitve, nadaljevali bomo s postopki iskanja novih zdravnikov, specialistov različnih specializacij. Glede na dejanske potrebe in pomanjkanje bi zaposlili zdravnika specialista radiologije, družinske medicine, pediatrije, oftalmologije, psihiatrije, diabetologije, zobnih bolezni in endodontije ter ortodontije.

V tem letu načrtujemo naslednje pomembne investicije: nakup prostorov in gradnja SUC ZD Kranj, gradnja prizidka in energetska sanacija j.trakta ZD Tržič, nadaljevanje gradnje prizidkov ZD Bled in ZD Bohinj, gradnja prostorov razvojne ambulante v Radovljici, adaptacija stavbe Titova 78a v ZD Jesenice, reševalna vozila (ZD Jesenice, Bled, Kranj).

« nazaj na seznam