OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

V ZD Bohinj nov urgentno izolacijski blok

11. oktober 2023

Občina Bohinj je v septembru zaključila z izgradnjo Urgentno izolacijskega bloka v Zdravstvenem domu Bohinj, ki bo zagotovil ločeno obravnavo urgentnih in/ali okuženih pacientov. Investicija je vredna dobrih 800 tisoč evrov. Projekt je financirala Občina Bohinj, sofinanciral OZG OE ZD Bohinj, del sredstev prispeva Ministrstvo za zdravje RS. Uradno smo ga odprli danes.

"Vsa leta mojega vodenja organizacijske enote Bled in Bohinj smo skupaj kovali strategijo razvoja zdravstva, tako v Bohinju, kot na Bledu. Bistvena je bila ozka in močna povezanost obeh zdravstvenih domov z lokalno oblastjo, torej Občinama. Tako smo stopili skupaj tudi v težkem času epidemije covid-19. Spominjamo se časa, ko smo delali pod šotorom, ki nam ga je v zelo kratkem času pridobila Občina Bohinj. V tem času smo skupaj z arhitektko Polono Čeh in takratno glavno sestro Stanko Ravnik pričeli razmišljati o tem, da je v izrednih razmerah, predvsem v času infekcij in epidemij, potrebno zagotoviti varno delo, tako zaposlenim, kot varne preglede in zdravljenje pacientom. Na podlagi načrtov in pridobljenega gradbenega dovoljenja, je Občina Bohinj hitro reagirala, se zavedala pomembnosti rekonstrukcije in dogradnje ZD Bohinj. Malo je zdravstvenih domov in Občin, ki so v času razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje gradenj v zdravstvu imeli pripravljene vse potrebne načrte in dokumente, mi smo uspeli. V prenovljenih prostorih in prizidku ZD bo delovala urgentna in dežurna služba ter v času turistične sezone turistična ambulanta. Najbolj pomembno pa je, da imamo tudi prostore za izolacijo, da se v primeru infekcij in epidemij ti pacienti ne bodo mešali z ostalimi obiskovalci ZD Bohinj," je v nagovoru poudaril direktor OE ZD Bled, ZD Bohinj mag. Leopold Zonik, dr. med..

Na fotografiji je nov prizidek ZD Bohinj
Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura je na slavnostnem odprtju poudaril:" Vesel sem povabila na odprtje prizidka ZD Bohinj, ki je ena večjih letošnjih investicij v osnovno zdravstvo na Gorenjskem. Investicija dokazuje, kako nujno (in dobro) je sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, v tem primeru vzorno sodelovanje z Občino Bohinj, ki je vodila projekt izgradnje urgentno izolacijskega bloka - za investicijo vredno dobrih 800 tisoč evrov smo del sredstev prispevali v OZG. S prizidkom je ZD Bohinj dobil večjo urgenco in izolacijo - nove, kakovostne površine, v katerih bo lahko ekipa ZD Bohinj vsem Bohinjcem in obiskovalcem (turistom) zagotovila najboljšo obravnavo."

Skupna uporabna površina prostorov rekonstruiranega objekta znaša nekaj več kot 110 kvadratnih metrov in obsega ordinacijo s prevezovalnico in navezavo na obstoječi objekt zdravstvenega doma, čakalnico, sestrsko sobo, sobo za dežurno osebje, sanitarije za obiskovalce ter prostor za komunalne in infektivne odpadke. Ob ureditvi urgentno izolacijskega bloka smo z investicijo uredili tudi gospodarsko javno infrastrukturo v okolici ZD. V sklopu ureditve se je ločila meteorna in fekalna kanalizacija, ki bo služila tudi širšemu območju Bohinjske Bistrice. Hkrati se je obnovilo tudi vodovodno omrežje ter parkirišče pred samim Zdravstvenim domom.

Investicija predstavlja pomemben korak naprej za lokalno skupnost, je ob otvoritvi poudaril župan občine Bohinj Jože Sodja, ki je med drugim povedal: »Investicija je izjemnega pomena za Bohinj in njegove prebivalce, zlasti ob upoštevanju izzivov, ki jih prinaša oddaljenost našega kraja. Tudi prostorski pogoji, ki so se izkazali v času epidemije so za normalno delovanje bistvenega pomena našega zdravstvenega doma. Prav zato smo veseli, da umikamo uporabo kontejnerja in danes v uporabo predajamo Nov izolacijski blok. V času pandemije je bila uporaba zunanjega kontejnerja za izolacijo bolnikov za našo skupnost ključnega pomena, vendar pa smo se zdaj z novim izolacijskim blokom opremili za prihodnost.« Svoj nagovor zbranim je zaključil z besedami: »Ta naložba je priložnost, da se bolje pripravimo na morebitne zdravstvene krize in ustvarimo boljšo oskrbo za naše občane. Tako izolacijski blok ni le zgradba, temveč je simbol našega skupnega truda in skrbi za zdravje naših prebivalcev. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, in upamo, da bo ta izolacijski blok služil naši skupnosti še mnogo let

Vodja Zdravstvenega doma Bohinj Selma Brence Černezel je povedala, da bodo lahko sedaj sprejeli več bolnikov, prav tako jih bodo lahko med seboj ločili, kar je pomembno v primeru nalezljivih bolezni.
V Bohinju delujejo tri ambulante družinske medicine, pediatrična ambulanta, fizioterapija in zobne ambulante. Med tednom in tudi med vikendi je organizirana dežurna urgentna služba, v poletnem času pa deluje tudi turistična ambulanta, saj je na lep poletni vikend, ko je poleg turistov še veliko dnevnih obiskovalcev, lahko v Bohinju celo desetkrat več ljudi, kot je samih prebivalcev.

« nazaj na seznam