OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

SPOROČILO ZA JAVNOST: Izredni interni strokovni nadzor obravnave v Ambulanti Nujne medicinske pomoči (ANMP) Zdravstvenega doma Kranj je končan

17. januar 2024

Vezano na nedavno medijsko poročanje o obravnavi pacientke v Zdravstvenem domu Kranj (ANMP) objavljamo sporočilo za medije o končanem izrednem internem strokovnem nadzoru obravnave.

Izredni interni strokovni nadzor obravnave v Ambulanti Nujne medicinske pomoči (ANMP) Zdravstvenega doma Kranj je končan

Namen nadzora je bil preučiti pravilnost in strokovnost postopanja zdravstvenega osebja ZD Kranj (ANMP) v zvezi z zagotavljanjem nujne medicinske pomoči in obravnave pacientke. Svojce pacientke smo z ugotovitvami nadzora že seznanili.

Iz vsebine Zapisnika o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru izhaja, da v konkretnem primeru ni šlo za neustrezno zdravstveno obravnavo. Zaradi tajnosti postopka obravnave po Zakonu o pacientovih pravicah, vsebine ustne obravnave ne moremo razkrivati, lahko le pojasnimo, da do dogovora s svojci ni prišlo. Tako svojci pacientke kot izvajalec zdravstvene storitve (ZD Kranj) so bili soglasni, da se v konkretnem primeru izvede še zunanji strokovni nadzor s strani pristojnih institucij.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske bomo hkrati zagotovili dodatna usposabljanja za naše zaposlene v NMP, ki bodo vključevala predvsem komunikacijske tehnike za triažo in pogovore s klicatelji. Pričakujemo skorajšnjo vključitev klicev v Dispečersko službo zdravstva, ki bo skozi enotni center prevzemala vse klice in glede na oceno nujnosti zdravstvenega stanja pacienta zagotavljala najbolj optimalno oskrbo.

« nazaj na seznam