Obvestila in Razpisi

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

OBVESTILO za uporabnike storitev OZG (koronavirus)

18. marec 2020


ZA VSAK OBISK KATEREKOLI AMBULANTE JE OBVEZEN PREDHODNI TELEFONSKI DOGOVOR!

S ciljem preprečevanja širjenja okužb s korona virusom med prebivalstvom, je vstop v vse OE OZG omejen in poteka izključno preko triažnega mesta (glavni vhod v ZD). Prosimo, da vsi omejite obisk zdravstvenega doma na v naprej dogovorjene nujne zdravstvene storitve.  Vse obiskovalce bomo pred vstopom povprašali o določenih informacijah (morebitnem sumu na infekcijsko bolezen, stikih z okuženimi osebami, pomerili temperaturo) in vas potem usmerili naprej. 

·         Pregled v ambulanti je možen samo na podlagi predhodnega telefonskega dogovora z osebnim zdravnikom ali zobozdravnikom 

·         Otroke in odrasle, ki potrebujejo spremstvo naj spremlja le ena zdrava oseba

·         Vse administrativne storitve (izdaja receptov za kronične bolnike, naročilnice za medicinsko tehnične pripomočke, urejanje bolniškega staleža, ipd.) se izvajajo na daljavo (telefon, e-pošta)

·         Za zbolele otroke je nujno, da pokličete izbranega pediatra

·         V nujnih primerih pokličite 112

Do preklica prekinjamo z izvajanjem:

o   preventivnih pregledov in pregledov kroničnih bolnikov v referenčni ambulanti
o   preventivnih (sistematskih) pregledov predšolskih (vstopniki) in šolskih otrok
o   dejavnosti Zdravstveno vzgojnih centrov
o   dejavnosti zobozdravstva
o   dejavnost fizioterapije
o   dejavnosti razvojnih ambulant
o   dejavnosti dispanzerjev za mentalno zdravje

« nazaj na seznam