Prijava

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

OCENJEVANJE TVEGANJA

OTmladostniki.xlsOTnosecnice.xlsOTstarostniki.xlsROT01-StreznicaII(III).xlsROT02-Streznica II(II).xlsROT03-PericaII.xlsROT04-CistilkaII.xlsROT05-Pom.del.II.xlsROT06-Adm.manip..xlsROT07-Sprem.bolnik..xlsROT08-Telef.recep.IV.xlsROT09-Voz.krurir IV.xlsROT10-Adminis.IV I.xlsROT11-Vzdrž.IV(II).xlsROT12-Tajn.direkt..xlsROT13-Zdr.admin.(I).xlsROT14-Zdr.admin.V(II).xlsROT15-Zdr.admin.V(III).xlsROT16-Vzdrz.tehn.V(II).xlsROT17-Voznik V.xlsROT18-Vozn.resev.I.xlsROT19-Pis.refer. V(I).xlsROT20-Pis.refer.V(II).xlsROT21-Fin.rec.del.V.xlsROT22-Ekonom V.xlsROT23-Ekon.refer.V(I).xlsROT24-SMS v ambul..xlsROT25-SMS s spec.znan..xlsROT26-SMS-zrd.nega domu.xlsROT27-SMS dispecer.xlsROT28-SMS disp.v res.postaji.xlsROT29-SMS v res. vozilu.xlsROT30-SMS v urgentni dej..xlsROT31-SMS v spec.amb - Kopija.xlsROT32-SMS v razv.metad.amb. - Kopija.xlsROT33-SMS v sterilizaciji - Kopija.xlsROT34-SMS-ZT v urg.vozilu - Kopija.xlsROT35-Lab.tehnik I - Kopija.xlsROT36-Lab.tehnik II - Kopija.xlsROT37-Lab.tehnik III - Kopija.xlsROT38-Zobotehnik II - Kopija.xlsROT39-Zobotehnik III - Kopija.xlsROT40 - Zobozd.asist. - Kopija.xlsROT41 - Farmac.tehnik I - Kopija.xlsROT42-SMS -ionizir.sev. - Kopija.xlsROT43-Vodja VI - Kopija.xlsROT44-Posl.sekretar VI - Kopija.xlsROT45 - Sist.adm.VI - Kopija.xlsROT46-Višji str.sod.v SS - Kopija.xlsROT47-Glavni knjigovodja - Kopija.xlsROT48-Racunovodja VI - Kopija.xlsROT49-Inž.teh.strok - Kopija.xlsROT50-DMS dispanzer - Kopija.xlsROT51-Dipl.babica-dips.dej. - Kopija.xlsROT52-DMS s spec.znanji - Kopija.xlsROT53-DMS v prom.zdr. in zdr.vzgoji - Kopija.xlsROT54-DMS s urgentni dej. - Kopija.xlsROT55-DMS v patr. zdr. negi - Kopija.xlsROT56-DMS v spec.amb..xlsROT57-DMS v res. vozilu popravek samo iz urgentnega vozila v reševalno vozilo, ker dm v reševalnem vozilu sploh ni.xlsROT57-DMS v res. vozilu.xlsROT58-DMS v met.amb..xlsROT59-Fizioterapevt III.xlsROT60-Fizioterapevt s spec.znanji.xlsROT61-Fizioterapevt svetovalec.xlsROT62-Delovni terapevt svet..xlsROT63-Delovni terapevt III.xlsROT64-Radi.inz.(I).xlsROT65-Radi.inz.(II).xlsROT66-Radi.inz.(III).xlsROT67-Inž.lab biom I.xlsROT68-Inž.lab biom II.xlsROT69-Inž.lab biom III.xlsROT70-Strokovni v.III.xlsROT71-Strokovni v.IV.xlsROT72-Strokovni v.V.xlsROT73-Strokovni v.VI.xlsROT74-Strokovni v.VII.xlsROT75-Strokovni sod.za ekon.pod..xlsROT76-Strokovni sod.za ekon.pod.1.xlsROT77-Kadrovnik.xlsROT78-Vodja CSDE I.xlsROT79-Vodja CSDE II.xlsROT80-Vodja CSDE III.xlsROT81-Koord.zdr.vzgoje.xlsROT82-Spec.pedagog II.xlsROT83-Spec.pedagog III.xlsROT84-Logoped II.xlsROT85-Logoped III.xlsROT86-Psiholog I.xlsROT87-Psiholog II.xlsROT88-Soc.delavec II.xlsROT89-Koord.prom.zdr. in zdr. vzgoje.xlsROT90-DMS specialist.xlsROT91-Prof. zdr. vzgoje.xlsROT92-MS za razvoj in kakov..xlsROT93-Spec.lab.med..xlsROT94-Org.inform..xlsROT95-Str.sod.(I).xlsROT96-Str.sod.(II).xlsROT97-Str.sod.(III).xlsROT98-Notr. reviz (I).xlsROT99-Notr. reviz (II).xlsROT100-Vodja II.xlsROT101-Z.sekundarij.xlsROT102-Z.brez.spec..xlsROT103-Z.brez.spec.PPD1.xlsROT104-Z.brez.spec.PPD2.xlsROT105-Z.brez.spec.PPD3.xlsROT106-Z.spec.II.xlsROT107-Z.spec.II PPD1.xlsROT108-Z.spec.II PPD2.xlsROT109-Z.spec.II PPD3.xlsROT110-Z.spec.III.xlsROT111-Z.spec.III PPD1.xlsROT112-Z.spec.III PPD2.xlsROT113-Z.spec.III PPD3.xlsROT114-Zobozdravnik brez spec. z lic..xlsROT115-Zobozdravnik brez spec. z lic.PPD1.xlsROT116-Zobozdravnik brez spec. z lic.PPD2.xlsROT117-Zobozdravnik brez spec. z lic.PPD3.xlsROT118-Zobozdravnik.xlsROT119-Klinic.psih.spec..xlsROT120-Analitik v lab. medic. III.xlsROT121 - Z.spec.III.xlsROT122 - Z.spec.IV.xlsROT123- Z.spec.IV PPD1.xlsROT124- Z.spec.IV PPD2.xlsROT125- Z.spec.IV PPD3.xlsROT126- Z.spec.V VI.xlsROT127- Z.spec.V VI PPD1.xlsROT128- Z.spec.V VI PPD2.xlsROT129- Z.spec.V VI PPD3.xlsROT130- Z.svetovalec.xlsROT131-Medic.biok.spec.II.xlsROT132-Klinic.psih.spec.DOPM.xlsROT134-Vzdrzevalec medic.opreme.xlsROT135-Vozn.resev.II.xlsROT136-Radi.inz.dozimetrist.xlsROT137-Svetovalec v zdr. negi.xlsROT138-Psiholog DELO.xlsROT140-SMS-babica.xlsROT141-Zdravstveni sodelavec II.xlsROT142-Spec.klinic.psih.delo z osebami s psihično motnjo.xlsROT144-SMS - Babica v disp. dejavnosti.xlsROT146 Specializant lab.medic..xlsROT147-Zdravnik specialist V PPD1.xlsROT148-Ortoped.xlsROT149-Zdr.spec.psih..xlsROT150 Informatik.xlsROT151-Direktor zavoda.xlsROT152-STROKOVNI VODJA.xlsocena tveganja delovnega mesta - noseče delavke.pdfocena tveganja dopolnitev COVID 2020.pdf