OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Sporočilo za javnost po seji Sveta zavoda OZG

15. marec 2023

Na četrti seji Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske so člani med drugim obravnavali poslovno poročilo za leto 2022 in ga sprejeli. Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2022 zaključilo uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.163.643,30 €.

Uspešen rezultat poslovanja je posledica zlasti višjih prihodkov zaradi visoke povprečne glavarine; dodatnih sredstev za obdobje september - december 2022 na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Pozitivno so poslovale vse organizacijske enote OZG.

»Sprejete cilje in načrte smo dosegli, tako na področju izvajanja načrta investicij, kot tudi na področju širitve programov. Tudi kadrovski načrt se je realiziral, zaposlili smo nekaj dodatnega kadra za izvajanje dodatnih programov,« je izpostavil direktor OZG Matjaž Žura.
»V Osnovnem zdravstvu Gorenjske smo v letu 2022 zagotovili širitev programov zobozdravstva, patronažne službe, fizioterapije, povečanje administrativno tehničnega kadra, širitve programov družinske medicine in pediatrije. V preteklem letu smo pridobili in opremili prostore dveh novih zobozdravstvenih ambulant ter prenovili in preuredili del prostorov v stavbah ZD Kranj ter ZD Jesenice, s čimer smo optimizirali izvajanje naših dejavnosti. V sodelovanju z občinami ustanoviteljicami smo pridobili sredstva financiranja Ministrstva za zdravje in pričeli z izvedbo pomembnih investicij, ki bodo dvignile kakovost izvajanja naših storitev ter omogočile širitev dejavnosti (izgradnja prizidka k ZD Bled ter izgradnja prizidka k ZD Bohinj, v Radovljici izgradnja terapevtskega bazena s prostorom za fizioterapijo in razvojna ambulanta v sklopu novega vrtca). V letu 2022 smo intenzivno delali tudi na izdelavi projektnih dokumentacij za investicije v naše stavbe, ki se bodo predvidoma izvajale v letu 2023 (projekti izgradnja prizidka k ZD Tržič, rekonstrukcija stavbe na Titovi 78a na Jesenicah in izgradnja SUC v Kranju)

V predstavitvi letnega poročila se je direktor zavoda Matjaž Žura dotaknil tudi kadrovske slike v zavodu. Ob koncu leta je bilo skupno število zaposlenih, teh je okoli 1200, za 4% višje kot v letu 2021. Število zaposlenih v OZG se je v zadnjih petih letih, kljub omejitvam pri zaposlovanju, povečalo za 29,5 % oz. za 265.

« nazaj na seznam