Obvestila in Razpisi

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?

1. oktober 2019

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev

V skladu z dopisom MZ in sprejeto metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A), vam na spletnih straneh OZG omogočamo izpolnitev vprašalnika za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu.

Izpolnjevanje vprašalnika je za paciente prostovoljno in anonimno.

Pacient praviloma izpolni vprašalnik samostojno. Kadar pa gre za osebe, ki ne zmorejo same izpolniti vprašalnika ali izrazijo željo po pomoči, v njihovem imenu to storijo svojci/ skrbniki ali drugi. Tudi v tem primeru se vpisuje ocene in mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje vprašalnik v imenu pacienta.

Vprašalnik se nahaja na spodnji povezavi:

Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo

REZULTATI

- SEPTEMBER
Septembra smo obravnavali 78274 pacientov in imeli 3 izpolnjene vprašalnike.

- OKTOBER
Oktobra smo obravnavali 77233 in imeli izpolnjenih 19 vprašalnikov

- NOVEMBER
Novembra smo obravnavali 78775 pacientov in imeli 11 izpolnjenih vprašalnikov.

- DECEMBER
Decembra smo obravnavali 71830 pacientov in imeli 8 izpolnjenih vprašalnikov.Od 1.9.2019 do  31.12.2019 smo prejeli 41 izpolnjenih vprašalnikov.


« nazaj na seznam