OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Svet zavoda

SVET ZAVODA  je organ upravljanja Zavoda in šteje 26 članov, od katerih imenujejo oziroma izvolijo:

  • ustanoviteljice Zavoda imenujejo 18 članov
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje 1 člana kot predstavnika uporabnikov zdravstvenih storitev
  • delavci Zavoda izvolijo 7 članov
  • Način delovanja sveta Zavoda natančneje določata Statut javnega Zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske ter Poslovnik o delu sveta zavoda.
Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Osnovnega Zdravstva Gorenjske (2005)
Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (2013) 
Statut
Spremembe in dopolnitve Statuta (2006)
Spremembe in dopolnitve Statuta (2013)
Statut OZG - uradno prečiščeno besedilo


Člani sveta OZG v mandatu 2018 - 2022Občina BLED

Tamara Bertoncelj

Občina BOHINJ

Darko Loncnar

Občina CERKLJE NA GORENJSKEM

Simona Vodlan

Občina GOREJNA VAS – POLJANE

Marjana Možina

Občina GORJE

Danijela Mandeljc

Občina JESENICE

Marija Mulej

Občina JEZERSKO

Mojca Markič

Občina KRANJSKA GORA

Žiga Židan

Mestna Občina KRANJ

Sašo Cuderman

Občina NAKLO

Aleš Krumpestar

Občina PREDDVOR

Marija Bergant

Občina RADOVLJICA

Eva Pogačar

Občina ŠENČUR

Marjan Kristanc

Občina ŠKOFJA LOKA

Silva Žontar

Občina TRŽIČ

Hermina Dolinar Krese

Občina ŽELEZNIKI

Branko Petrina Krek

Občina ŽIRI

Matija Podobnik

Občina ŽIROVNICA

Petra Žvan

predstavnik ZZZS

Andreja Thaler

OZG, OE ZD Jesenice

Blaž Čop

OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj

Igor Dražič

OZG, OE ZD Radovljica

Tatjana Šketa

OZG, OE ZD Tržič

Branka Hrovat

OZG, OE ZD Kranj

Marjeta Ključanin

OZG, OE ZD Škofja Loka

Jerneja Blatnik

OZG, OE Uprava

Nina Ogris