OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Svet zavoda

Temeljni organ zavoda je Svet OZG.
Šteje 26 članov:
  • ustanoviteljice OZG imenujejo 18 članov
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZZS imenuje 1 člana kot predstavnika uporabnikov zdravstvenih storitev
  • delavci OZG izvolijo 7 članov
  • Način delovanja sveta zavoda natančneje določata Statut javnega Zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske ter Poslovnik o delu sveta zavoda.
Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Statut OZG - uradno prečiščeno besedilo

Člani Sveta zavoda OZG (vodi ga predstavnik Občine Šenčur Marjan Kristanc)

Občina BLED

Tamara Bertoncelj

Občina BOHINJ

Darko Loncnar

Občina CERKLJE NA GORENJSKEM

Simona Vodlan

Občina GORENJA VAS – POLJANE

Jurij Krvina 

Občina GORJE

Danijela Mandeljc

Občina JESENICE

Stanislav Pema

Občina JEZERSKO

Mojca Krč 

Občina KRANJSKA GORA

Emil Tavčar

Mestna Občina KRANJ

Domen Hvala

Občina NAKLO

Aleš Krumpestar

Občina PREDDVOR

Darja Snedec

Občina RADOVLJICA

Eva Pogačar

Občina ŠENČUR

Marjan Kristanc 

Občina ŠKOFJA LOKA

Marko Breznik

Občina TRŽIČ

Hermina Krese

Občina ŽELEZNIKI

Branka Krek Petrina

Občina ŽIRI

Damjana Kramperšek

Občina ŽIROVNICA

Petra Žvan

predstavnik ZZZS

Petra Nadižar Štirn

OZG, OE ZD Jesenice

Urška Vogelnik

OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj

Bernarda Ferjan

OZG, OE ZD Radovljica

Katja Kobal

OZG, OE ZD Tržič

Tadeja Starman

OZG, OE ZD Kranj

Judita Eržen

OZG, OE ZD Škofja Loka

Jerneja Blatnik

OZG, OE Uprava

Ana Svoljšak