OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Svet zavoda

Volitve 2018

Obvestilo o glasovanju po pošti

Rezultati volitev

SVET ZAVODA  je organ upravljanja Zavoda in šteje 26 članov, od katerih imenujejo oziroma izvolijo:

  • ustanoviteljice Zavoda imenujejo 18 članov
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje 1 člana kot predstavnika uporabnikov zdravstvenih storitev
  • delavci Zavoda izvolijo 7 članov
  • Način delovanja sveta Zavoda natančneje določata Statut javnega Zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske ter Poslovnik o delu sveta zavoda.
Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Osnovnega Zdravstva Gorenjske (2005)
Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (2013) 
Statut
Spremembe in dopolnitve Statuta (2006)
Spremembe in dopolnitve Statuta (2013)
Statut OZG - uradno prečiščeno besedilo


Člani sveta OZG v mandatu 2014 - 2018

Občina BLED

Tamara Bertoncelj

Občina BOHINJ

Darko Loncnar

Občina CERKLJE NA GORENJSKEM

Simona Vodlan

Občina GOREJNA VAS – POLJANE

Marjana Možina

Občina GORJE

Danijela Mandeljc

Občina JESENICE

Marija Mulej

Občina JEZERSKO

Mojca Markič

Občina KRANJSKA GORA

Emil Tavčar

Mestna Občina KRANJ

Tatjana Jaklić Kitić

Občina NAKLO

Aleš Krumpestar

Občina PREDDVOR

Marija Bergant

Občina RADOVLJICA

Mateja Grčar

Občina ŠENČUR

Marjan Kristanc

Občina ŠKOFJA LOKA

Drago Kožuh

Občina TRŽIČ

Hermina Krese

Občina ŽELEZNIKI

Branko Krek

Občina ŽIRI

Branko Jesenovec

Občina ŽIROVNICA

Monika Mulej

predstavnik ZZZS

Karmen Petrič

OZG, OE ZD Jesenice

Blaž Čop

OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj

Bernarda Ferjan

OZG, OE ZD Radovljica

Tatjana Šketa

OZG, OE ZD Tržič

Milena Logar

OZG, OE ZD Kranj

Marjeta Knific

OZG, OE ZD Škofja Loka

Polonca Žgajnar

OZG, OE Uprava

Uršula Pintar