OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Strokovni svet

Strokovni svet sestavljajo:
· direktor zavoda
· strokovni vodja zavoda
· direktorji organizacijskih enot
· vodja finančno računovodske službe
· vodja splošno - kadrovske službe
· vodja koordinacije glavnih sester.

Na seje strokovnega sveta se lahko vabijo tudi vodje posameznih strokovnih kolegijev in drugi odgovorni v upravi.
Način delovanja opredeljuje statut javnega zavoda.