Javna naročila

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Javna naročila

Vsa javna naročila, oddana po postopkih naročila male vrednosti, odprtem in drugih postopkih, so objavljena na javnem portalu Uradnega lista RS, na povezavi http://www.enarocanje.si/. Zaradi obsega razpisne dokumentacije, je pri nekaterih razpisih dokumentacija objavljena na tej spletni strani.

Vsa komunikacija med zainteresiranimi gospodarskimi subjekti in naročnikom poteka preko javnega portala JN (http://www.enarocanje.si/). Naročnik opozarja ponudnike, da morajo spremljati objave na portalu JN in da odgovornosti za nepopolne ponudbe , zaradi nespremljanja objavljenih pojasnil preko portala JN, naročnik ne prevzema.

Elektronska dobavnica: Njena uporaba je za vse ponudnike, ki bodo želeli sodelovati pri javnih naročilih, kjer je elektronska dobavnica zahtevana, OBVEZNA. S klikom na tej povezavi naj si ponudniki ogledajo zahtevano strukturo elektronske dobavnice, naročnik bo namreč vsa naročila posredoval v elektronski obliki in zahteva polega papirnate dobavnice tudi elektronsko verzijo.

JN008162/2018-W01
POHIŠTVO ZA SA6 ZD ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 27.11.2018
Razpisna dokumentacija

JN008160/2018-W01
NAKUP ZOBOZDRAVSTVENEGA STOLA ZD JESENICE (2 KOM)
Datum objave: 27.11.2018
Razpisna dokumentacija

JN007847/2018-W01

POHIŠTVO ZA ZOBNO AMBULANTO KRANJ
Datum objave: 14.11.2018
Razpisna dokumentacija
Pojasnilo-sklica (20.11.2018)

JN007527/2018-W01
NAKUP ZOBOZDRAVSTVENEGA STOLA ZD KRANJ
Datum objave: 29.10.2018
Razpisna dokumentacija

JN007110/2018
STORITVE MOBILNE TELEFONIJE
Datum objave: 12.10.2018
Razpisna dokumentacija

JN007039/2018-B01
RTG APARAT ZA ZD ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 10.10.2018
Razpisna dokumentacija

JN006826/2018-W01

VOZILO ZA DEŽURNEGA ZDRAVNIKA ZA ZD KRANJ
Datum objave: 02.10.2018
Razpisna dokumentacija

JN006790/2018-W01
POHIŠTVO ZA SA4 ZD ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 01.10.2018
Razpisna dokumentacija


JN006568/2018-W01
ENERGETSKA SANACIJA VZHODNEGA DELA FASADE
SEVERNEGA TRAKTA ZD TRŽIČ
Datum objave: 21.9.2018
Razpisna dokumentacija
ESPD OBRAZEC

JN006344/2018-B01
OSKRBA S POGONSKIM GORIVOM
Datum objave: 12.9.2018
Razpisna dokumentacija

JN005928/2018-W01
VZDRŽEVANJE ZOBOZDRAVSTVENIH STOLOV
Datum objave: 28.8.2018
Razpisna dokumentacija

JN005915/2018-W01
OSEBNO VOZILO ZA ZD BOHINJ
Datum objave: 28.8.2018
Razpisna dokumentacija

JN004895/2018-W01
UREDITEV DVEH SPLOŠNIH AMBULANT V ZD ŠKOFJA LOKA
Datum objave 17.7.2018
Razpisna dokumentacija
Popis del

JN003992/2018-W01
UREDITEV RAZVOJNE IN OTROŠKE AMBULANTE ZD JESENICE
Datum objave 15.6.2018
Razpisna dokumentacija

JN003902/2018-W01
ULTRAZVOČNI APARAT ZA ZD JESENICE
Datum objave 13.6.2018
Razpisna dokumentacija

JN003753/2018-W01
INTERNETNE STORITVE
Datum objave 7.6.2018
Razpisna dokumentacija
Osnutek pogodbe - čistopis (27.6.2018)

JN003740/2018-W01
Dobava in montaža KLIMATSKIH NAPRAV
okoljsko manj obremenjujoče blago
Datum objave 7.6.2018
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija - dopolnitev (12.6.2018)
Razpisna dokumentacija - dopolnitev II (15.6.2018)

JN003201/2018-B01
REŠEVALNO VOZILO ZA ZD ŠKOFJA LOKA
Datum objave 21.5.2018
Razpisna dokumentacija

JN003060/2018-W01
NAKUP RTG APARATA ZA ZD KRANJ
Datum objave 15.5.2018
Razpisna dokumentacija
Tehnična dokumentacija - čistopis (objavljeno 24.5.2018)
Osnutek pogodbe - čistopis (objavljeno 24.5.2018)

JN002734/2018-W01
OSEBNO VOZILO ZA ZD TRŽIČ
Datum objave 26.4.2018
Razpisna dokumentacija

JN002530/2018-B01

NAKUP REŠEVALNIH VOZIL
Datum objave 16.4.2018
Razpisna dokumentacija

JN001410/2018-B01
RAČUNALNIKI
Datum objave 7.3.2018
Razpisna dokumentacija

JN001206/2018-W01
OSEBNA VOZILA
Datum objave 1.3.2018
Razpisna dokumentacija

JN000792/2018-W01
OBNOVA METADONSKE AMBULANTE ZD JESENICE
Datum objave 12.2.2018
Razpisna dokumentacija