Javna naročila

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Javna naročila


Vsa javna naročila, oddana po postopkih naročila male vrednosti, odprtem in drugih postopkih, so objavljena na javnem portalu Uradnega lista RS, na povezavi http://www.enarocanje.si/. Zaradi obsega razpisne dokumentacije, je pri nekaterih razpisih dokumentacija objavljena na tej spletni strani.

Vsa komunikacija med zainteresiranimi gospodarskimi subjekti in naročnikom poteka preko javnega portala JN (http://www.enarocanje.si/). Naročnik opozarja ponudnike, da morajo spremljati objave na portalu JN in da odgovornosti za nepopolne ponudbe , zaradi nespremljanja objavljenih pojasnil preko portala JN, naročnik ne prevzema.

Elektronska dobavnica: Njena uporaba je za vse ponudnike, ki bodo želeli sodelovati pri javnih naročilih, kjer je elektronska dobavnica zahtevana, OBVEZNA. S klikom na tej povezavi naj si ponudniki ogledajo zahtevano strukturo elektronske dobavnice, naročnik bo namreč vsa naročila posredoval v elektronski obliki in zahteva polega papirnate dobavnice tudi elektronsko verzijo.

JN008629/2021-W01
ANALIZATOR ZA SR ZD KRANJ
Datum objave: 21.12.2021
razpisna dokumentacija

JN008119/2021-B01
REŠEVALNO VOZILO  ZD ŠKOFJA LOKA
Datum objave: 30.11.2021
razpisna dokumentacija

JN007432/2021-B01
URINSKI ANALIZATOR ZD KRANJ
Datum objave: 29.10.2021
razpisna dokumentacija


JN007384/2021-W01
GINEKOLOŠKI UZ ZD TRŽIČ
Datum objave:28.10.2021
razpisna dokumentacija

JN007354/2021
GENERALNO ČIŠČENJE okoljko manj obremenjujoče izvajanje storitev

datum objave 27.10.2021
razpisna dokumentacija

ESPD_1

obr B-2 struktura cene


JN005986/2021-B01
OSKRBA Z ZDRAVILI IN GALENSKIMI IZDELKI
Datum objave: 30.8.2021
razpisna dokumentacija

dopolnitev razpisne dokumentacije -seznam


JN005901/2021-B01
PREVZEM IN ODVOZ ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA
Datum objave: 30.08.2021
Razpisna dokumentacija


JN005803/2021-W01
OCT APARAT za slikanje mrežnice in 
konfokalna fundus kamera
Datum objave: 25.08.2021
Razpisna dokumentacija
Povezava do objave na portalu enaročanje:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=412748


JN005634/2021-W01
DOBAVA STREŽNIKOV OZG
Datum objave: 17.08.2021
Razpisna dokumentacija

Tehnične zahteve popravek 18.08.2021

Tehnične zahteve dopolnitev in čistopis 19.08.2021

JN004164/2021-W01

PREUREDITEV PROSTOROV V ZOBNI POLIKLINIKI KRANJ
Datum objave: 21.06.2021
Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija popisi A

Razpisna dokumentacija popisi B


JN004070/2021-W01
OCT APARAT za slikanje mrežnice
Datum objave: 17.06.2021
razpisna dokumentacija


JN003764/2021-B01

OSKRBA Z LABORATORIJSKIMI REAGENTI IN POTROŠNIMI MATERIALI
Datum objave 3.6.2021
razpisna dokumentacija


JN003354/2021-W01
STORITVE E-OSKRBE IN E-ZDRAVJA
Datum objave: 24.05.2021
razpisna dokumentacija


JN002976/2021-W01
OBNOVA KOTLOVNICE ZD JESENICE
Datum objave: 11.05.2021
razpisna dokumentacija
Vzorec pogodbe dopolnjen 18.05.2021


JN001721/2021-W01
DOBAVA STREŽNIKOV ZD KRANJ
Datum objave: 23.03.2021
razpisna dokumentacija


JN001663/2021-W01
NAKUP OSEBNIH VOZIL okoljsko manj obremenjujoče blago
Datum objave: 19.03.2021
razpisna dokumentacija


JN001616/2021-B01

OSKRBA Z PAPIRNO KONFEKCIJO okoljsko manj obemenjujoče blago
Datum objave: 15.3.2021
razpisna dokumentacija
Navodila (9.4.2021)

JN001252/2021-B01

OSKRBA S CEPIVI
Datum objave: 04.03.2021
razpisna dokumentacija

seznam cepiv


JN000989/2021-B01
NAKUP REŠEVALNIH VOZIL
Datum objave: 22.02.2021
razpisna dokumentacijaJN007432/2020-W01
NAKUP ZOBOZDRAVSTVENEGA STOLA
Datum objave: 27.11.2020
razpisna dokumentacija


JN006754/2020-B01

OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM II
Datum objave: 23.10.2020
razpisna dokumentacija
nabor artiklov

popravek razpisne dokumentacije objavljen 19.11.2020


JN005714/2020-W01
MEDICINSKI KISIK IN DRUGI PLINI
Datum objave: 16.9.020
razpisna dokumentacija
razpisna dokumentacija veza pojasnilo 23.09.2020

popravek predračuna objavljeno 6.10.2020

JN005580/2020-W01
NAKUP HEMATOLOŠKIH ANALIZATORJEV
Datum objave: 09.09.2020
razpisna dokumentacija


JN005344/2020-B01
PRANJE PERILA okoljsko manj obremenjujoče izvajanje storitev
Datum oddaje v objavo 25.8.2020
razpisna dokumentacija


JN005345/2020-B01
OSKRBA S PISARNIŠKIM MATERIALOM IN TONERJI
Datum oddaje v objavo 25.8.2020
razpisna dokumentacija

podatki o ortodonskih kartotekah objavljeni 30.9.2020

popravek ESPD obrazca objavljen 6.10.2020

JN005343/2020-B01
OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM
Datum oddaje v objavo 24.8.2020
razpisna dokumentacija


JN005219/2020-W01
NAKUP OSEBNEGA VOZILA ZD ŠK.LOKA
Datum objave: 20.08.2020
razpisna dokumentacija


JN004658/2020-W01
NAKUP LICENC
Datum objave: 23.07.2020
razpisna dokumentacija


JN004320/2020-W01
POHIŠTVENA OPREMA ZA PREUREDITEV ATD AMBULANTE V ZD KRANJ
Datum objave: 08.07.2020
razpisna dokumentacija


JN004210/2020-B01

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA ZD ŠK.LOKA
Datum objave 02.07.2020
razpisna dokumentacija

JN003706/2020-W01
PREUREDITEV PROSTOROV ATD V SA
Datum objave 11.6.2020
razpisna dokumentacija


JN003705/2020-W01
NAKUP OSEBNIH VOZIL
Datum objave 11.6.2020
razpisna dokumentacija


JN003357/2020-W01
OSKRBA Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO
Datum objave: 27.5.2020
Razpisna dokumentacija
Navodila za dostop do EOPC (objavljeno 10.6.2020)


JN003071/2020-W01
NAKUP RTG APARATA
Datum objave: 18.5.2020
Razpisna dokumentacija
Sprememba, dopolnitev (objavljeno 21.5.2020)

JN002787/2020-W01

GINEKOLOŠKI ULTRAZVOČNI APARAT
Datum objave: 6.5.2020
Razpisna dokumentacija

JN002455/2020-W01
NAKUP ZOBOZDRAVSTVENIH STOLOV
Datum objave: 20.4.2020
Razpisna dokumentacija

JN001895/2020-W01
POHIŠTVENA OPREMA ZA PREUREDITEV PROSTOROV V ZD KRANJ
Datum objave: 23.3.2020
razpisna dokumentacija


JN001400/2020-B01
NAKUP REŠEVALNIH VOZIL
Datum objave: 4.3.2020
razpisna dokumentacija
Dodatek k razpisni dokumentaciji (2.4.2020)
(opis lastnosti transportnega ventilatorja)


JN001233/2020-W01
PREUREDITEV PROSTOROV PATRONAŽE IN GINEKOLOGIJE V ZD KRANJ
Datum objave: 27.2.2020
Razpisna dokumentacija

Popisi vezani na pojasnila objavljeno 04.03.2020


JN000269/2020-W01
NAKUP KOMBI VOZILA
Datum objave: 20.1.2020
Razpisna dokumentacija

JN000075/2020-W01

ODSTRANITEV OBJEKTA STARE REŠEVALNE POSTAJE KRANJ
Datum objave: 9.1.2020
Razpisna dokumentacija