Strokovni izpiti

  Kontakt

  Osnovno zdravstvo Gorenjske
  Gosposvetska ulica 9
  4000 Kranj

  Telefon: 04 208 25 11
  Fax: 04 202 67 18
  E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

  Strokovni izpiti

  Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in sodelavce s srednjo strokovno izobrazbo

  Na podlagi 11. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti  (Ur. l. RS, št. 33/2004, 38/2006, 84/2009, 107/2010) pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri zdravstvenih zavodih, ki jih za opravljanje strokovnih izpitov pooblasti minister.

  Ministrstvo za zdravje RS je Osnovno zdravstvo Gorenjske z odločbo št. 166-90/2007 določilo za zdravstveni zavod, pri katerem opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo. 

  Osnovno zdravstvo Gorenjske v skladu z odločbo izvaja strokovne izpite za poklice:

  -          tehnik zdravstvene nege,

  -          laboratorijski tehnik,

  -          farmacevtski tehnik,

  -          bolničar-negovalec.

  Razpisani roki za strokovne izpite v letu 2023:
  19.01.2023
  21.02.2023

  17.03.2023 
  18.04.2023
  18.05.2023
  15.06.2023
  21.09.2023
  19.10.2023
  21.11.2023
  19.12.2023

  PRIJAVA na strokovni izpit
  - izpiti potekajo vsak mesec, razen julija in avgusta,

  - prijaviti se je potrebno do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu,

  - prijavnico za izpit je potrebno poslati po pošti, obvezno pa ji priložiti overjeno fotokopijo spričevala in list o pripravništvu ter potrdilo o opravljenem preizkusu znanja ter navesti, kdo je plačnik izpita.

  Prijavnica za strokovni izpit je na voljo tukaj: PRIJAVNICA

  List o pripravništvu je na voljo tukaj: LIST O PRIPRAVNIŠTVU

  TNZ izjava je na voljo tukaj: TNZ IZJAVA

  STROŠKI izpita
  CENIK STROKOVNIH IZPITOV OD 08.06.2016 DALJE 

  Zap. Št.

  Strokovni izpit

  Cena 

  1.

   TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

   LABORATORIJSKI TEHNIK

   FARMACEVTSKI TEHNIK

   

  200,00€

  2.

   BOLNIČAR NEGOVALEC 

   

  135,00€

  3.

   POPRAVNI IZPIT
   (za posamezni izpit)

   

  50,00€

   
  Storitev je oproščena DDV po 8.točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.
  V kolikor posameznik opravlja samo določene izpite (ne popravni izpit), se cena za posamezen izpit sorazmerno preračuna glede na ceno, ki je predvidena za opravljanje celotnega strokovnega izpita iz točke 1. ali 2.

  KONTAKT
  Strokovni izpiti Osnovnega zdravstva Gorenjske

  tel.: 04 2082 605

  e-pošta: kadrovska@ozg-kranj.si