OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Organizacijska enota UPRAVA OZG deluje v Kranju na Gosposvetski ulici 9.

Sodelavci uprave delulejo na različnih strokovnih področjih in sicer:

tajništvo  2082 511
strokovni vodja   2082 512
vodja splošno kadrovske službe  2082 530
vodja FRS  2082 527
služba za plan in analize  2082 544
služba  za javna naročila  2082 526
vodja pravne službe   2082 536
služba za plan in analize  2082 515
 2082 514
blagajna  2082 542
knjigovodstvo terjatev in obveznosti  2082 520
služba za javna naročila  2082 516
služba za fakturiranje  2082 518
služba za fakturiranje   2082 517
finančno knjigovodstvo  2082 519
 2082 592
služba za plan in analize  2082 535
finančno knjigovodstvo  2082 522
knjigovodstvo osnovnih sredstev  2082 524
sprejemna pisarna  2082 532
kadrovska služba  2082 533
kadrovska služba  2082 531
 2082 605
 2082 603
kadrovska služba  2082 537
služba za informatiko  2082 528
materialno knjigovodstvo  2082 521 
 2082 523
finančno knjigovodstvo  2082 541
EPS in dobavitelji ZD Šk. Loka 2082 539
obračun plač
obračun plač
obračun plač
obračun plač
2082 513 
2082 540
2082 599
2082 534
knjigovodstvo osnovnih sredstev  2082 543
služba za fakturiranje  2082 538