OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Organizacijska enota UPRAVA OZG deluje v Kranju na Gosposvetski ulici 9.

Sodelavci uprave delujejo na različnih strokovnih področjih in sicer:

PODROČJE TELEFON (04)
tajništvo  2082 511
strokovni vodja   2082 512
vodja splošne kadrovske službe  2082 530
vodja finančno računovodske službe (FRS)  2082 527
vodja pravne službe in javnih naročil  2082 536
služba za plan in analize  2082 544
 2082 515
 2082 514
pravna služba   2082 600
glavna knjiga  2082 541
knjigovodstvo terjatev in obveznosti  2082 520
služba za javna naročila  2082 526
 2082 521
finančno knjigovodstvo  2082 522
 2082 595
 2082 519

osnovna sredstva  2082 524
 2082 543
sprejemna pisarna  2082 532
kadrovska služba  2082 531
 2082 533
 2082 605
 2082 537
služba za informatiko  2082 528
materialno knjigovodstvo  2082 523
EPS, saldakonti  2082 539
obračun plač
obračun plač
obračun plač
obračun plač
 2082 513 
 2082 540
 2082 599
 2082 534
knjigovodstvo osnovnih sredstev  2082 543
služba za fakturiranje  2082 538
 2082 518
 2082 542
služba za odnose z javnostmi  2082 535