OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Kako ste zadovoljni z zdravstveno obravnavo?

1. oktober 2019

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev

V skladu z dopisom MZ in sprejeto metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A), vam na spletnih straneh OZG omogočamo izpolnitev vprašalnika za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu.

Izpolnjevanje vprašalnika je za paciente prostovoljno in anonimno.

Pacient praviloma izpolni vprašalnik samostojno. Kadar pa gre za osebe, ki ne zmorejo same izpolniti vprašalnika ali izrazijo željo po pomoči, v njihovem imenu to storijo svojci/ skrbniki ali drugi. Tudi v tem primeru se vpisuje ocene in mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje vprašalnik v imenu pacienta.

Vprašalnik se nahaja na spodnji povezavi:

Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo

REZULTATI

2020

- JANUAR
Januarja smo obravnavali 82359 pacientov in imeli 6 izpolnjenih vprašalnikov

- FEBRUAR
Februarja smo obravnavali 65561 pacientov in imeli 7 izpolnjenih vprašalnikov

-MAREC
Marca smo obravnavali 64152 pacientov in imeli 3 izpolnjene vprašalnike 

-APRIL
Aprila smo obravnavali 49023 pacientov in imeli 2 izpolnjena vprašalnika


Od 1.1.2020 do 30.4.2020 smo prejeli 18 izpolnjenih vprašalnikov.


2019

- SEPTEMBER
Septembra smo obravnavali 72926 pacientov in imeli 4 izpolnjene vprašalnike.
- OKTOBER
Oktobra smo obravnavali 77233 pacientov in imeli izpolnjenih 18 vprašalnikov
- NOVEMBER
Novembra smo obravnavali 78775 pacientov in imeli 13 izpolnjenih vprašalnikov.
- DECEMBER
Decembra smo obravnavali 71830 pacientov in imeli 9 izpolnjenih vprašalnikov.


Od 1.9.2019 do  31.12.2019 smo prejeli 44 izpolnjenih vprašalnikov.


« nazaj na seznam