OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

SPOROČILO ZA JAVNOST: Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) sprejel poslovni načrt za leto 2024

22. maj 2024

Člani Sveta OZG so na včerajšnji seji soglasno sprejeli poslovni načrt in program dela za leto 2024. 
Osnovno zdravstvo Gorenjske načrtuje v letu 2024 pozitiven poslovni rezultat. Načrtovano je 78 milijonov evrov oz. 8% več prihodkov in 77,8 milijonov evrov oz. 8% več odhodkov kot v letu 2023, pri čemer največji delež (70%) predstavljajo stroški dela. 
»Ključni cilji v letu 2024 bodo skrb za doseganje realizacije programa zdravstvenih storitev in s tem zagotovitev izvajanja zdravstvene dejavnosti glede na zdravstvene potrebe prebivalcev kot tudi izvajanje storitev v večjem obsegu na področjih, kjer bo to mogoče, skrb za stabilno poslovanje zavoda s ciljem doseganja pozitivnega rezultata, izvajanje aktivnosti za zaposlovanje dodatnega kadra ter realizacija investicijskega načrta,« je izpostavil direktor OZG Matjaž Žura.
Predvidena je širitev programov oz. dejavnosti zobozdravstva za odrasle v ZD Kranj in ZD Škofja Loka, fizioterapije v ZD Kranj in ZD Škofja Loka, vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih v ZD Škofja Loka, sprememba programov NMP ter širitev programa okulistike v ZD Kranj. Posledično so v letu 2024 predvidene nove zaposlitve, nadaljevali bomo s postopki iskanja novih zdravnikov, specialistov različnih specializacij. Glede na dejanske potrebe in pomanjkanje bi zaposlili zdravnika specialista radiologije, družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine.
Med pomembnejšimi investicijami v tem letu načrtujemo gradnjo prizidka (je v teku) in prenovo dela obstoječih prostorov ZD Tržič, prenovo ambulant Labore in prenovo splošnih ambulant v prizidku ZD Kranj, nov RTG aparat za ZD Kranj, ureditev skupne pralnice za vse enote, preureditev pritličja ZD Bled, nakup reševalnih vozil za ZD Kranj, Tržič, Bled, Škofja Loka in Jesenice.

« nazaj na seznam